Dodatkowe pliki

Załączniki

Statut_FFiL_nieka_SA_26_04_2019r PDF 1MB
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_oceny_sprawozdania_finansowego_i_działalnoci_Zarzdu_za_2018 PDF 675KB
Roczne_sprawozdnie_Komitetu_Audytu_za_2018r PDF 999KB
Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok PDF 624KB
Ocena_Rady_Nadzorczej_sytuacji_Spółki_za_2018r PDF 786KB
Polityka_wyboru_firmy_audytorskiej_do_przeprowadzania_badania_i_przegladu_sprawozdan_finansowych PDF 807KB
Zwiezla_ocena_sytuacji_SP_za_2017_rok PDF 165KB
Roczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej__za_2017_rok PDF 183KB
Roczne_Sprawozdanie_Komitetu_Aydytu_za_2017_rok PDF 183KB
Ocena_sprawozdania_finansowego_i_sprawozdania_Zarzdu_z_dzialanosci_SP_za_2017_rok PDF 112KB
REGULAMIN_ZARZDU_NIEKA_SA_2018 PDF 192KB
REGULAMIN_RADY_NADZORCZEJ_NIEKA_SA_2018_ PDF 297KB
Zwiezla_ocena_sytuacji_SP_za_2016_rok PDF 144KB
Roczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej__za_2016_rok PDF 168KB
Roczne_Sprawozdanie_Komitetu_Aydytu_za_2016_rok PDF 60KB
Ocena_sprawozdania_finansowego_i_sprawozdania_Zarzdu_z_dzialanosci_SP_za_2016_rok PDF 102KB
Zwiezala_ocena_sytuacji_SP_za_2015_rok PDF 361KB
Roczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej__za_2015_rok PDF 198KB
Roczne_Sprawozdanie_Komitetu_Audytu_za_2015_rok PDF 274KB
Ocena__sprawozdania_finansowego_i_sprawozdania_Zarzdu_z_zdzialalnoci_SP_za_2015_rok_ PDF 361KB
Roczne_sprawozdanie_z_dziaalnoci_Rady_Nadzorczej_za_2014_rok PDF 114KB
Ocena_sprawozdania_finanswego_i_sprawozdania_z_dziaalnoci_Spki_za_2014_rok PDF 170KB
Sprawozdanie_Komitetu_Audytu_za_2014_rok PDF 153KB
Zwiza_ocena_sytuacji_Spki_za_2014_rok PDF 143KB
Zwiza_ocena_sytuacji_Spki_za_2013_rok PDF 192KB
Sprawozdanie_Komitetu_Audytu_za_2013_rok PDF 156KB
Roczne_sprawozdanie_z_dziaalnoci_Rady_Nadzorczej_za_2013_rok PDF 114KB
Ocena_sprawozdania_finanswego_i_sprawozdania_z_dziaalnoci_Spki_za_2013_rok PDF 170KB
Regulamin pracy Zarządu PDF 558KB
Regulamin Rady Nadzorczej PDF 49KB
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 21 czerwca 2010 r PDF 63KB