Raport bieżący Nr 11/2010

27 czerwiec 2010
Załącznik do projektu uchwały na ZWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje niniejszym informację o projekcie Uchwały nr 12 i załączniku do projektu Uchwały Nr 12  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 21 czerwca 2010 roku.

 

 

Projekt

Uchwała Nr 12/2010

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA”S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 21 czerwca 2010 roku w sprawie

powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna na czas trwania piątej kadencji.

 

Zgodnie z pkt 9 lit j Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia:

§ 1

Powołać na  Członka Rady Nadzorczej Pana/ią ............................ 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Załącznikiem i uzasadnieniem do projektu tej uchwały jest wniosek akcjonariuszy: Piotra Mikruta reprezentującego 11,49 % ogólnej liczby głosów i akcjonariusza Jerzego Pater z PPHU Elżbieta i Jerzy Pater Sp. z o.o. reprezentującego łącznie 20,63 % ogólnej liczby głosów, którzy działając jako akcjonariusze FFiL Śnieżka S.A. reprezentujący łącznie 32,12% ogólnej liczby głosów w Spółce zaproponowali kandydaturę Pani Anny Pater na Członka Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A. Uzasadnieniem kandydatury jest zamiar powierzenia Pani Annie Pater reprezentacji jednego z głównych akcjonariuszy emitenta tj. PPHU Elżbieta i Jerzy Pater Sp. z o.o., który w przyszłości chciałby aby Pani Anna Pater była jego jedynym reprezentantem w Radzie Nadzorczej.

 

Pani Anna Pater posiada tytuł magistra Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Wydział Handlu Zagranicznego na kierunku Ekonomii i Zarządzania , studia dzienne.

 

Przebieg pracy zawodowej:

§         Od Styczeń 2010 - Specjalista Mediateki.

 

§         Maj 2009 – Wrzesień 2009 - Praca jako przedstawiciel handlowy ds. Sieci na region południowo – wschodni w firmie Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

   

§          Sierpień 2005 - Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. Brzeźnica, praktykantka

Program praktyk obejmował następujące zagadnienia: polityka jakości firmy, strategia firmy, metody zarządzania i kierowanie firmą. Marketing w firmie, badanie rynku, analiza wyrobów własnych i konkurencji. Realizacja strategii marketingowej nowych wyrobów.

 

Kursy i umiejętności: Kurs na kandydatów Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa organizowany przez Europejską Grupę Doradczą (planowane zakończenie: czerwiec 2010 r.)

Biegła obsługa komputera, m.in. Internet, MS Office, inne.

Prawo Jazdy kat. B

Znajomość języków obcych: angielski (płynne mówienie, pisanie i czytanie),niemiecki na poziomie podstawowym