Raport bieżący Nr 11/2014

3 czerwiec 2014
Akcjonariusze powyżej 5% głosów na ZWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 2 czerwca 2014 roku następujący akcjonariusze dysponowali ilością głosów powyżej 5%:
Akcjonariusz             Liczba głosów         % udział w liczbie     % udział
głosów na ZWZA     w ogólnej liczbie głosów


Jerzy Pater                       833 335                  7,5               5,7

Stanisław Cymbor             833 335                  7,5               5,7

PPHU Elżbieta
i Jerzy Pater Sp. z o.o.     2 375 000                21,3             16,2

PPHU Iwona i Stanisław
Cymbor Sp. z o.o.            2 375 000                21,3             16,2

Piotr Mikrut                      1 776 498                15,9             12,2

Rafał Mikrut                     1 254 167                11,2               8,6

AVIVA OFE                      1 200 000                10,7               8,2