Raport bieżący Nr 13/2008

2 lipiec 2010
Uchwała KDPW

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu uchwały KDPW w sprawie konwersji akcji imiennych emitenta o następującej treści:

 

Uchwała Nr 173/08

Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

z dnia 27 marca 2008 r.

 § 1
Na podstawie § 85 ust. 1 i 2 pkt 4 w związku z § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku 
spółki FABRYKA FARB I LAKIERÓW "ŚNIEŻKA" S.A., Zarząd Depozytu 
postanawia oznaczyć kodem PLSNZKA00058 608.333 (sześćset osiem tysięcy 
trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela spółki FABRYKA FARB I 
LAKIERÓW "ŚNIEŻKA" S.A., powstałe po zamianie dokonanej w dniu 1 
kwietnia 2008 r. 608.333 (sześćset osiem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji 
imiennych zwykłych oznaczonych kodem PLSNZKA00041.
§ 2
Zarząd Depozytu stwierdza, że z dniem 1 kwietnia 2008 r. :
1)kodem PLSNZKA00041 oznaczonych jest 334.584 (trzysta trzydzieści cztery 
tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery) akcji spółki FABRYKA FARB I 
LAKIERÓW "ŚNIEŻKA" S.A.,
2)kodem PLSNZKA00058 oznaczonych jest 608.333 (sześćset osiem tysięcy 
trzysta trzydzieści trzy) akcje spółki FABRYKA FARB I LAKIERÓW 
"ŚNIEŻKA" S.A.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.