Raport bieżący Nr 13/2015

5 czerwiec 2015
Lista akcjonariuszy powyżej 5% głosów na ZWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 5 czerwca 2015 roku następujący akcjonariusze dysponowali ilością głosów powyżej 5%:

 


Akcjonariusz    Liczba głosów   % udział w liczbie  % udział
głosów na ZWZA  w ogólnej liczbie głosów


Jerzy Pater        833 335      6,8      5,7

Stanisław Cymbor       833 335      6,8      5,7

PPHU Elżbieta
i Jerzy Pater Sp. z o.o.  2 375 000    19,3    16,2

PPHU Iwona i Stanisław
Cymbor Sp. z o.o.   2 375 000    19,3    16,2

Piotr Mikrut    1 776 498    14,5    12,2

Rafał Mikrut   1 254 167   10,2    8,6

AVIVA OFE    1 200 000    9,8     8,2

MetLife OFE     850 000   6,9   5,8