Raport bieżący Nr 13/2018

25 maj 2018
Akcjonariusze powyżej 5% głosów ZWZA

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA przekazuje w załączonym pliku listę akcjonariuszy, którzy w dniu 25 maja 2018 roku dysponowali ilością głosów powyżej 5% w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA.