Raport bieżący Nr 14/2018

25 maj 2018
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd FFiL Śnieżka SA przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FFiL Śnieżka SA w dniu 25 maja 2018 roku.

Załączniki

Uchwaa_ZWZA__25_05_2018 PDF 189KB