Raport bieżący Nr 2/2014

14 styczeń 2014
Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że raporty okresowe w 2014 roku będą  przekazywane w następujących terminach:

1.    Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:
-         za IV kwartał 2013 r. – 26 lutego 2014 r.
-         za I kwartał 2014 r. – 7 maja 2014 r.
-         za III kwartał 2014 r. – 6 listopada 2014 r.
2.    Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 r. – 28 sierpnia 2014 r.
3.    Raport roczny za 2013 r. – 24 kwietnia 2014 r.
4.    Raport roczny skonsolidowany za 2013 r. – 24 kwietnia 2014 r.

Zgodnie z §101 ust. 2 RMF, Zarząd FFiL Śnieżka S.A. podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania za II kwartał 2014 roku.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 rozporządzenia Zarząd FFiL Śnieżka S.A. oświadcza, iż nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalną informację finansową (rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne),a skonsolidowany raport półroczny skrócone półroczne sprawozdanie finansowe (rozszerzony skonsolidowany raport półroczny).