Raport bieżący Nr 4/2011

31 styczeń 2011
Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że raporty okresowe w 2011 roku będą  przekazywane w następujących terminach:

 

1.        Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

-          za IV kwartał 2010 r. – 23 lutego 2011 r.

-          za I kwartał 2011 r. – 11 maja 2011 r.

-          za III kwartał 2011 r. – 9 listopada 2011 r.

2.        Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 r. – 24 sierpnia 2011 r.

3.        Raport roczny za 2010 r. – 20 kwietnia 2011 r.

4.        Raport roczny skonsolidowany za 2010 r. – 20 kwietnia 2011 r.

 

Zgodnie z §101 ust. 2 RMF, Zarząd FFiL Śnieżka S.A. podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania za II kwartał 2011 roku.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 rozporządzenia Zarząd FFiL Śnieżka S.A. oświadcza, iż nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalną informację finansową (rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne),a skonsolidowany raport półroczny skrócone półroczne sprawozdanie finansowe (rozszerzony skonsolidowany raport półroczny).