Raport bieżący Nr 6/2017

15 marzec 2017
Akcjonariusze powyżej 5% głosów na NWZA

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 marca 2017 roku następujący akcjonariusze dysponowali ilością głosów powyżej 5%:

 


Akcjonariusz                                            Liczba głosów                  % udział w liczbie                  % udział
głosów na NWZA                   w ogólnej liczbie głosów


Jerzy Pater                                                   833 335                              7,5                                           5,7

Stanisław Cymbor                                         833 335                              7,5                                           5,7

PPHU Elżbieta
i Jerzy Pater Sp. z o.o.                               2 375 000                             21,4                                         16,2

PPHU Iwona i Stanisław
Cymbor Sp. z o.o.                                     2 375 000                             21,4                                         16,2

Piotr Mikrut                                               1 776 498                             16,0                                         12,2

Rafał Mikrut                                              1 254 167                             11,3                                           8,6

AVIVA OFE                                                1 411 000                             12,7                                           9,7