Raport bieżący Nr 70/2008

2 lipiec 2010
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 23 grudnia 2008 roku informacji o rezygnacji z dniem 31 grudnia 2008 roku z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej emitenta Pana Stanisława Wiatra. Pan Stanisław Wiatr złożył jednocześnie rezygnację z pełnienia obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej.