Raport bieżący Nr 12/2020

16 czerwiec 2020
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FFiL Śnieżka S.A. w dniu 16 czerwca 2020 roku.

Załączniki

Uchway_ZWZ_16062020 PDF 274KB