Raport bieżący Nr 13/2017

1 czerwiec 2017
Akcjonariusze powyżej 5% głosów ZWZA

Akcjonariusze powyżej 5% głosów ZWZA